فرماندهی انتظامی تهران سه حکم جدید صادر کرد

بر پایه این گزارش سردار محمد معظمی گودرزی به سمت معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی پایتخت، سرهنگ علی قاسم پور به سمت رئیس پلیس پیشگیری پایتخت و سرهنگ مهدی افشاری به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ منصوب شدند.

گفتنی است سردار معظمی گودرزی پیش از این رئیس پلیس پیشگیری پایتخت و سرهنگ قاسم پور نیز مسؤولیت معاون اجرایی معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا را برعهده داشتند.