همکاری شرکت‌های تایوانی با هوآوی/ احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال