شهرخبر

عکس/ معجزه خداوند در حیات وحش

معجزه خداوند در حیات وحش

تصویری از یک جسبوک نوعی بز کوهی که شاخش به صورت طبیعی کج رشد کرده و در گردنش فرو رفته و به صورت عادی در حال زندگی است.