شهرخبر

  گفته می‌شود این فیلم مربوط به جلسۀ هماهنگی قبل از بازی سپاهان و الاتحاد است. در این جلسه نمایندۀ AFC همۀ موارد از جمله ورزشگاه را تایید و مجوز برگزاری بازی را صادر کرده است.

سپاهان
دریافت 2 MB