ادعای پادشاهی عربی سعودی فارسی در ایکس| تندیس حاج قاسم علت لغو بازی سپاهان و الاتحاد؟

بازی سپاهان و الاتحاد عربستان به دلیل عدم حضور بازیکنان تیم سعودی لغو شد.

صفحه پادشاهی عربی سعودی فارسی در شیکه ایکس مدعی شد که بازیکنان الاتحاد به دلیل وجود تندیس حاج قاسم سلیمانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان را ترک کرده اند.