اتفاق عجیب در یک سرویس مدرسه اینترنتی؛ والدین بلاتکلیف ماندند!