توقیف ۳۶ هزار لیتر مشتقات نفتی در مرز باشماق مریوان