عکس وایرال شده از مازیار لرستانی در کنار رسول خادم