واکنش ایران به ادعای مذاکره مستقیم با آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته‌ایم و  هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با آمریکا وجود ندارد.