درگیری مسلحانه با قاچاقچیان در مرزهای آبی سیستان و بلوچستان/ محموله سنگین کشف شد