شهرخبر

امضای نیمار روی کیت برزیل و واکنش هوادار نیمار پس از گرفتن امضا را در این ویدئو ببینید.

دریافت 1 MB