۲ هزار طرح کوچک و بزرگ عمران روستایی به بهره برداری می‌رسد