فرمانده نیروی زمینی ارتش: استقرار ما در مرزها برای اشراف اطلاعاتی و امنیت پایدار ماست

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در تمامی مرزهای کشورمان مستقر است، اظهار کرد: استقرار ما در مرزهای کشور به این معنا نیست که خطری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند؛ بلکه بخاطر اشراف اطلاعاتی و امنیت پایدار  این نیرو است.

حیدری افزود: پیام استقرار نیروی زمینی ارتش در مزرها این است که ما در راستای ایجاد امنیت برای کشور و ملت‌، در رکاب رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و در این مسیر لحظه‌ای درنگ و غفلت نمی‌کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و تأکید کرد: ما همواره باید در سنگر ماندن و سنگرنشینی را نسل به نسل به کارکنان جدید ارتش و نیروهای مسلح به‌صورت عملی آموزش دهیم و عرصه عملی آن، حضور در مرزهای کشور است.