خشونت عجیب سرباز آذربایجان؛ گوش ارمنی ها را بریدم و هدیه دادم

یک سرباز کشور آذربایجان با بکارگیری ادبیاتی غیرمنتظره درباره درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان ، از بریدن سر ارمنی‌ها و گوش‌هایشان و هدیه دادن این گوش‌ها به مردم روستای خوب سخن به میان آورد. اظهارات تکان دهنده این سرباز را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.