هشدار پلیس به رانندگان / این خودروها ۷۲ ساعت توقیف می‌شوند