شهرخبر

عکس زیرخاکی از برادر بزرگتر ناصرالدین شاه قاجار

در این مطلب شاهد تصویر دیده نشده از برادر بزرگتر ناصر الدین شاه خواهید بود.

عکس زیرخاکی از برادر بزرگتر ناصرالدین شاه قاجار

به گزارش سلام نو؛ عکسی نایاب از برادر بزرگتر ناصر الدین شاه منتشر شد.

عکس دیده نشده از برادر بزرگتر ناصرالدین شاه