شهرخبر

تصاویری از مهمان ویژه و امنیتی روحانیون قم

تصاویری از مهمان ویژه و امنیتی روحانیون قم

نورنیوز نوشت: علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌وگو گرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، به منظور ارائه گزارشی از تحولات اخیر کشور و پاسخ به دغدغه‌ها و سئوالات موجود، در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت.

این نخستین حضور علی اکبر احمدیان در جلسه جامعه مدرسین، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی است.

تصاویری از مهمان ویژه و امنیتی روحانیون قم

تصاویری از مهمان ویژه و امنیتی روحانیون قم

تصاویری از مهمان ویژه و امنیتی روحانیون قم

تصاویری از مهمان ویژه و امنیتی روحانیون قم

2727