حالا نه تنها ساز و کار جدید، ذره‌بین این نهاد را روی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی بسیاری از فعالان صادراتی و ارزی متمرکز می‌کند، بلکه سیاستی تشویقی نیز در نظر گرفته است.

سیاست معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان با یک شرط.

این شرط چیست و در پشت پرده این سیاست تشویقی، بانک مرکزی قرار است به کدام هدف خود برسد؟ 

آیا عمق بخشی به بازار رسمی ارز در دستور کار قرار گرفته؟ پاسخ این سوالات را در اکوخبر امشب، ببینید.