این پیشنهاد از سوی برخی نهادها همچون شهرداری تهران هم در حال اجرایی شدن است اما گروهی از فعالان بازار مسکن معتقدند در شرایط موجود، فرمول اجرایی این طرح از سوی شهرداری تهران نه تنها نمی تواند به بازار مسکن کمک کند بلکه حتی می تواند ریسکی را هم متوجه این بازار کند.

روزبه ظهیری به اکوایران توضیح داده است.