برگزاری آزمون‌های جبرانی طرح اعطای مدرک به حفاظ قرآن برای نخستین‌بار