شهرخبر

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص فروش خودرو گفت: سازمان حمایت و وزارت صمت اعلام نکرده اند که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حذف خواهد شد.

سامانه یکپارچه خودرو

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی تقدسی در خصوص عرضه خودرو در ۸ مهر افزود: متولی اجرای سامانه یکپارچه  فروش خودرو طبق قانون با سازمان حمایت است، بنابراین این سامانه حذف نخواهد شد.

وی بیان کرد: سازمان حمایت و وزارت صمت اعلام نکرده اند که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حذف خواهد شد بلکه روند و نوع عرضه خودرو تغییر خواهد کرد زیرا در هرصورت ثبت خرید خودرو داخل سامانه انجام می شود.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو اضافه کرد: ثبت خودرو فقط از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام خواهد شد و حذف این سامانه صحت ندارد.