شهرخبر

عکس | حرکت خطرناک راننده مشهدی را برای حمل مسافر

حرکت خطرناک راننده مشهدی برای حمل جابه‌جایی چند شهروند را ببینید.
عکس | حرکت خطرناک راننده مشهدی را برای حمل مسافر

عکس | حرکت خطرناک راننده مشهدی را برای حمل مسافر