بهره برداری از طرح تصفیه گازوئیل پتروپالایشگاه اصفهان با حضور رئیسی