شهرخبر

قیمت خودروی پرفروش چینی به زیر ۴۰۰ میلیون سقوط کرد + جدول

قیمت خودروی پرفروش چینی به زیر ۴۰۰ میلیون سقوط کرد + جدول

قیمت برلیانس H۳۳۰ مدل ۱۳۹۵ کارکرده در بازار ۶۲۵ میلیون تومان است H۳۳۰ دنده ای مدل ۹۷ کارکرده هم ۶۱۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک دست دوم هم با ۴۶۵ میلیون تومان قابل خرید است همچنین برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان قابل خرید است.

قیمت بازار انواع خودرو برلیانس 

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کراس ۱۶۵ لیتر ۱۳۹۹ | سایپا صفر  ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۵ ۴۲,۰۰۰  ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ دنده ای ۱۳۹۷ ۸۵,۰۰۰  ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳ ۱۳۵,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۴۸,۰۰۰  ۴۶۵,۰۰۰,۰۰
H۳۲۰ دنده ای ۱۳۹۶ ۱۹۸,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۶۸,۰۰۰  ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ دنده ای ۱۳۹۵ ۱۱۵,۰۰۰  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۶۷,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کراس  ۱۳۹۷ ۱۰۹,۰۰۰  ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰