پیشکسوتان استقلال پادرمیانی می‌کنند؛ جلسه خطیر و نکونام برای پایان اختلافات