حسین نظری درباره آخرین وضعیت انتخاب آرامستان جدید پایتخت، گفت: همانطور که همه می‌دانند بهشت زهرا ظرفیت محدودی دارد و توسعه آن در آینده‌نگری‌هایی که برای شهر تهران شده، مطرح است. این موضوع بارها عنوان شده اما به این دلیل که محدودیت‌هایی وجود دارد، هنوز اقدامی انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه آرامستان در نقاطی که استعداد دارند، در چهار نقطه شهر تهران شمال، شرق، غرب و جنوب مطالعاتی انجام شده است، گفت: مکان یابی را انجام داده‌ایم تا مراحل خودش را طی کند.

نظری گفت: وقتی مطالعات ما انجام و مکان‌های جدید تعیین شد این مطالعات را در اختیار شورای شهر قرار می‌دهیم  و با تصویب شورا عملی خواهد شد.

وی تاکید کرد: همه چیز بر اساس مطالعات و نظر کارشناسی و نهایتاً با تصویب شورا انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مورد احداث آرامستان در منطقه بی‌بی‌شهربانو گفت: موضوعی هم که اعلام شد به هیچ عنوان در حریم شهرری نیست و  به همراه نقاط دیگری که در حال کارشناسی هستیم پس از کارشناسی تقدیم شورا خواهد شد. چهار نقطه در حال مطالعه است اما هنوز هیچ نقطه‌ای قطعی نشده است.

این هفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره نقاط و پهنه‌های آرامستان‌های جدید پایتخت  به رسانه ها گفته بود: یکی از نقاط در نظر گرفته شده برای این موضوع، اطراف کوه بی‌بی شهربانو است.

سخنان وی با واکنش تند اهالی ری و برخی از اعضای شورای شهر رو به رو شد .