شهرخبر

افزایش چشمگیر بدهی‌های دولت فدرال آلمان در سال جاری

اداره آمار فدرال آلمان همچنان از روند افزایشی بدهی‌های دولتی و افزایش چشمگیر آن نسبت به سال گذشته از جمله به دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین خبر داد.

افزایش چشمگیر بدهی‌های دولت فدرال آلمان در سال جاری

خبرگزاری تسنیم