شهرخبر

تقدیم استوارنامه سفرای عربستان و مصر به رئیس جمهور ترکیه

سفرای عربستان و مصر استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور ترکیه کردند.

تقدیم استوارنامه سفرای عربستان و مصر به رئیس جمهور ترکیه

خبرگزاری تسنیم