شهرخبر

درخواست کمک دولت سوئد از ارتش در پی افزایش چشمگیر جرم و جنایت

در پی افزایش چشمگیر و بی سابقه موارد جرم و جنایت در کشور سوئد نخست وزیر این کشور ضمن هشدار درباره وخامت اوضاع، ارتش را برای مقابله با این بحران به کمک طلبید.

درخواست کمک دولت سوئد از ارتش در پی افزایش چشمگیر جرم و جنایت

خبرگزاری تسنیم