شهرخبر

اینفوگرافیک| نسخه طب سنتی برای کنترل تب کودک

اینفوگرافیک| نسخه طب سنتی برای کنترل تب کودک

با بروز تب در کودکان زیر 6 ماه یا کودکانی که بیماری زمینه‌ای دارند باید سریع به پزشک مراجعه کرد؛ اما در کودکان بزرگ‌تر با تب کنترل‌شده با داروهای تب‌بُر و زیر 39 درجه، موارد زیر توصیه می‌شود.

اینفوگرافیک ، طب سنتی، تب کودک،  دارو تب‌ بُر،