شهرخبر

گام‌های راهبردی برای رسیدن به درآمد پایدار/ روایت وزیر راه از ریل‌گذاری رونق حمل‌و‌نقل چندوجهی

بهره مندی از ظرفیت‌های خدادادی کشور، برای نسل‌های آینده حائز اهمیت است؛ چراکه ایران، سرزمین فرصت‌های ترانزیتی و لجستیکی است.

گام‌های راهبردی برای رسیدن به درآمد پایدار/ روایت وزیر راه از ریل‌گذاری رونق حمل‌و‌نقل چندوجهی

خبرگزاری تسنیم