شهرخبر

درس مهم از سبک زندگی پیامبر (ص) در تعامل با مردم

پیامبر (ص) در شرایط گوناگون از بهترین تصمیم آگاه بودند اما به امر خدای متعال عمل می‌کردند که ایشان را دعوت کرده بود که در همه کارها با مردم مشورت کنند. به این دلیل آن حضرت حتی این کار را نوعی احترام به مردم می‌دانستند.

درس مهم از سبک زندگی پیامبر (ص) در تعامل با مردم

خبرگزاری تسنیم