دوری تیم نکونام از مسابقات ۳۲ روزه شد!/ لزوم انجام بازی دوستانه برای استقلال