تنش بین ایران و آمریکا هیچ‌وقت رفع نخواهد شد؛ فعلا گزینه دیگری هم به جز توافق موقت هم در دسترس نیست