تعطیلی دولت آمریکا اوکراین را با مشکل روبرو می‌کند