شهرخبر

هندی های بازار برنج کیلویی چند؟

هندی های بازار برنج کیلویی چند؟

در این خبر قیمت انواع برنج هندی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

قیمت برنج هندی محسن در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به ۵۹۵ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هندی خاطر امروز ۵۹۵ هزارتومان است. قیمت برنج هندی درجه یک این برند ۶۳۰ هزار اعلام شده است.

همچنین قیمت برنج هندی دانه بلند هاتی کارا در بسته‌بندی ۵ کیلوگرم به ۳۳۳ هزارتومان رسیده است. برای خرید برنج هندی غیرتراریخته از برند جشن بهار نیز باید ۵۱۲ هزار هزینه کنید.

قیمت انواع برنج هندی در بازار

نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج هندی دانه بلند هاتی کارا ۵ کیلوگرم ۳۳۳,۰۰۰
برنج هندی محسن ۱۰ کیلوگرم ۵۹۵,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند لوکس ۱۰ کیلوگرم ۵۶۵,۰۰۰
برنج هندی داریوش ۱۰ کیلوگرم ۵۹۵,۰۰۰
برنج هندی مژده ۱۰ کیلوگرم ۵۸۰,۰۰۰
برنج هندی بخشایش ۱۰ کیلوگرم ۴۷۵,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند سبز بهار ۱۰ کیلوگرم ۴۸۵,۰۰۰
برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی جشن بهار (غیر تراریخته)  ۱۰ کیلوگرم ۵۱۲,۰۰۰
برنج هندی باسماتی جی تی سی GTC ۱۰ کیلوگرم ۴۲۵,۰۰۰
برنج هندی خاطره  ۱۰ کیلوگرم ۵۹۵,۰۰۰
برنج هندی خوشپخت هایلی ۱۰ کیلوگرم ۵۴۰,۰۰۰
برنج هندی درجه یک خاطره  ۱۰ کیلوگرم ۶۳۰,۰۰۰