حوزه علمیه همدان برای «تخلیه هیجانات طلاب» باشگاه پینت‌بال افتتاح کرد+ عکس