لیست رویایی اما بر باد رفته جواد نکونام!/ همه گزینه هایی که در استقلال هایجک شدند