برگزاری اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزش دفاع مقدس با حضور وزیر ورزش