شهرخبر

پیشنهادهای دولت در خصوص بندهای حقوق و دستمزد از برنامه هفتم حذف شد

پیشنهادهای دولت در خصوص بندهای حقوق و دستمزد از برنامه هفتم حذف شد

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: تمام بندهای مربوط به حقوق و دستمزد و پیشنهادهای دولت در نسخه نهایی برنامه هفتم حذف شده است.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: پیشنهادهای دولت  در خصوص بندهای حقوق و دستمزد در بررسیهای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از نسخه های برنامه هفتم حذف شده است.

به گفته رئیس سازمان اداری واستخدامی، پیشنهادات دولت در خصوص حقوق ودستمزد کارمندان از لایحه ای که به صحن علنی ارسال میشود حذف گردیده است.

انتهای پیام/