شهرخبر

برگزاری مراسم روز ملی عربستان در ایرانمراسم روز ملی عربستان توسط سفارت این کشور در تهران برگزار شد.

عربستان