هشدار پنتاگون درباره تعطیلی دولت آمریکا/ به نفع ایران است