آژانس انرژی اتمی از عراق حمایت کرد

نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق که ریاست سازمان انرژی اتمی این کشور را نیز بر عهده دارد، روز سه شنبه با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی دیدار و بر اهمیت همکاری با آژانس در زمینه انرژی پاک تاکید کرد.

خبرگزاری عراقی واع گزارش داد، دو طرف در این دیدار حمایت آژانس از عراق در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در بسیاری از زمینه های علمی که در خدمت توسعه پایدار واهداف آن است را بررسی کردند.

وزیر آموزش عالی عراق بر اهمیت همکاری با آژانس بین المللی در توانمندسازی عراق در مبارزه با بیماری سرطان، حمایت از بخش کشاورزی و مقابله با آفات، شیرین سازی آب چاه ها برای استفاده در آبیاری مزارع، استفاده از انرژی پاک در تولید برق، مقابله با تغییرات آب و هوایی و ارتقای برنامه علمی در رشته های مربوط به انرژی هسته ای در دانشگاه های عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز برای سفر به عراق و حمایت از این کشور در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ابراز تمایل کرد.