شهرخبر

یک فوریت ثبت روز این شهر بزرگ در تقویم ملی کشور با حداکثر آرای موافق شورای شهر به تصویب رسید.

تهران

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اعلام اینکه پیش از این ثبت روز تهران در تقویم به تصویب رسیده بود، گفت: پیش از این روز تهران در تقویم محلی ثبت شده بود اما حیف است که نام این روز در تقویم ملی ثبت نشود.

یک فوریت ثبت روز تهران در تقویم ملی کشور با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.