شهرخبر

اسماعیلی: زمان اتحاد جهانی میان نخبگان مسلمان فرا رسیده است

به گزارش مشرق، اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی نوشت:

زمان اتحاد جهانی میان نخبگان مسلمان فرا رسیده و درنظم جدید،شکاف نخبگانی به سود هیچ‌کس نیست.

کشورهای اسلامی در گام اول باید «ارتباطات بین‌فرهنگی» خود را بازسازی کنند.

در سخنرانی اجلاس اعلام کردم پیشنهاد ایران تاسیس «نهاد گفتگوهای فرهنگی»در آیسسکو برای تقویت اتحادهای نخبگانی است.

اسماعیلی: زمان اتحاد جهانی میان نخبگان مسلمان فرا رسیده است