شهرخبر

تصاویر ضرب و شتم توهین کننده به قرآن توسط پسر رمضان قدیروف رئیس جمهوری خودمختار چچن را ببینید.

دریافت 564 KB

@BisimchiMedia