شفقتیان: مشکل برطرف شد، دیگر نیازی به کمک دوستان نیست/ فدراسیون نسبت به اوضاع پیشکسوتان بی‌تفاوت نباشد