شکست حاج موسایی در فینال | تکواندوکار ایران نقره ای شد