اصرار نمایندگان بر تمدید برنامه ششم توسعه

 نشست علنی امروز- دوشنبه ۳ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند(ز)تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

ماده واحده این طرح بدین شرح است قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می شود.

اصرار نمایندگان بر تمدید برنامه ششم توسعه