اولین ویدیو از سلاح‌های توقیف شده در قره باغ توسط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان